Kuličková ložiska

Ložiska kuličková - jednořadá

Ložiska s jednou řadou kuliček v hlubokých oběžných drahách, přenášejí kromě radiálního i axiální zatížení i při vysokých otáčkách. Jednostranně nebo oboustranně zakrytá či utěsněná, s drážkou pro pojistný kroužek na vnějším kroužku, apod.

 

Ložiska kuličková - dvouřadá

Z hlediska konstrukce se podobají jednořadým ložiskům. Valivé elementy (kuličky) ve dvou oběžných drahách vedle sebe. Přenášejí i axiální zatížení v obou směrech.

 

Ložiska kuličková - dvouřadá naklápěcí

Dvě řady kuliček se odvalují po společné kulové oběžné dráze vnějšího kroužku - umožňuje naklápění ložiska a vyrovnávání nesouososti hřídele vůči tělesu. Provedení ložisek - otevřená, oboustranně utěsněná, popř. s rozšířeným vnitřním kroužkem.

 

Ložiska kuličková - s kosoúhlým stykem

Oběžné dráhy vnějšího a vnitřního kroužku vzájemně přesazeny ve směru osy hřídele - umožňuje přenos kombinovaného zatížení, tj. současně působících radiálních a axiálních sil. Z hlediska konstrukce mohou být jednořadá nebo dvouřadá.

 

Ložiska kuličková - axiální

Jednosměrná nebo obousměrná ložiska pro přenos axiálního zatížení. Nepřenášejí radiální zatížení. Provedení s kulovým tělesovým kroužkem umožňuje vyrovnat počáteční nesouosost hřídele. Ložiska jsou rozebiratelná, lze montovat jednotlivé díly zvlášť.

 

Ložiska kuličková - typ Y

Jednořadá kuličková ložiska oboustranně utěsněná s vnějším kroužkem s kulovým povrchem. V kombinaci s ložiskovými tělesy umožňují navrhnout jednoduchá a hospodárná uložení. Podle způsobu zajištění na hřídeli existují typy s výstředníkovými kroužky, se stavěcími šrouby, s upínacími pouzdry a s normálními vnitřními kroužky.