Ložiska soudečková


Ložiska soudečková - jednořadá


Naklápěcí ložisko vhodné pro uložení vyžadující velkou radiální únosnost a vyrovnání nesouososti. Robustní konstrukce umožňuje zachytit i rázy, axiální únosnost je však malá. Provedení s válcovou i kuželovou dírou.

 

Ložiska soudečková - dvouřadá

V oběžných drahách se odvalují dvě řady soudečků, svírající určitý úhel s osou ložiska. Ložiska jsou naklápěcí, mohou vyrovnávat nesouosost či průhyb hřídele. Kromě radiálního zatížení mohou přenášet i oboustranné axiální zatížení. Vyznačují se velmi vysokou únosností. Provedení s válcovou nebo kuželovou dírou.

 

Ložiska soudečková - axiální

Naklápěcí axiální ložiska, která mohou přenášet kromě axiálních sil také radiální zatížení. Vhodná pro velmi velká axiální zatížení a poměrně vysoké otáčky. Jsou rozebiratelná - montáž lze provádět jednotlivě.